Verksamhetsinriktning

Byråns inriktning är allmän.

Vi sysslar alltså med vardagsjuridik för privatpersoner, företagare och företag.

Här är några exempel på uppdragstyper som vi åtager oss:

§
Familjerätt och övrig civilrätt med tvister

§
Samboavtal, äktenskapsförord och bodelningar

§
Arvs- och gåvorätt, testamenten, bouppteckningar och boutredningar

§
Asyl, uppehållstillstånd och övrig invandrarrätt

§
Affärsjuridik och avtalsrätt

§
Skadeståndsrätt

§
Fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser

§
Brottmål

§
Inkassouppdrag

§
Likvidationer