Underhållsavtal

Underhåll (underhållsbidrag) är det belopp som en förälder skall betala för sitt barn som han eller hon inte stadigvarande bor tillsammans med.

Ett underhållsavtal, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt Er beställning och skriver sedan ut ett underhållsavtal och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert underhållsavtal förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt underhållsavtal och inte bara en blankett eller en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall skriva Ert underhållsavtal, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Båda parterna anses vara beställare av underhållsavtalet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert underhållsavtal, det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett underhållsavtal kostar endast 738,00 kronor exklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert underhållsavtal levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in faderns efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  FADERN

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  MODERN

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  Barn 1: Namn och personnummer

  Barn 1: Barnet skall bo hos

  Barn 1: Underhållsbelopp

  Barn 1: När ska underhållet börja betalas?

  Barn 2: Namn och personnummer

  Barn 2: Barnet skall bo hos

  Barn 2: Underhållsbelopp

  Barn 2: När ska underhållet börja betalas?

  Barn 3: Namn och personnummer

  Barn 3: Barnet skall bo hos

  Barn 3: Underhållsbelopp

  Barn 3: När ska underhållet börja betalas?

  Barn 4: Namn och personnummer

  Barn 4: Barnet skall bo hos

  Barn 4: Underhållsbelopp

  Barn 4: När ska underhållet börja betalas?

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-post rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande