Testamente

Testamente är en handling som bestämmer vem som skall ärva en viss person.

Ett testamente, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt Er beställning och skriver sedan ut ett testament och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert testamente förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt testamente och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Ert testamente, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Om Ni är sambor, har Ni förmodligen ett extra stort behov av att skriva ett testamente. Sambor ärver nämligen inte varandra, om det inte finns ett testamente, inte ens om man har gemensamma barn. Observera att barnen i ett samboförhållande alltid har rätt att genast få ut sina arvslotter, när föräldern avlider. Denna rätt kan genom ett testamente begränsas till hälften (laglotten).

Man kan ha behov av ett testamente även om man inte vill förändra den legala arvsgången. Det är nämligen möjligt att genom ett testamente förordna att arvet skall utgöra arvingarnas enskilda egendom. På så sätt kan man skydda arvingarna från att behöva lämna ifrån sig halva arvet vid en eventuell äktenskapsskillnad (skilsmässa).

Ibland kan det för gifta personer även finnas behov av att skriva ett äktenskapsförord, särskilt om det finns särkullbarn. Annars kan utfallet av arvet variera beroende på vem av makarna som avlider först, eftersom det finns undantagsregler för bodelningen, som gynnar den efterlevande maken framför dödsboet. Ni kan, om Ni så önskar, även beställa ett äktenskapsförord via vår hemsida www.von.scheele.se. För sambor kan motsvarande behov finnas av ett samboavtal, som också kan beställas på vår hemsida www.von.scheele.se.

De gifta personer, som har upprättat ett testamente före 1988, med föreskrift om laglott till gemensamma bröstarvingar enligt äldre lagstiftning, kan ha behov av att snarast skriva om sitt testamente.

Vid inbördes testamente anses båda parterna vara beställare av testamentet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert testamente, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Nedanstående formulär kan även i tillämpliga delar användas av en ensamstående person, av samkönade sambor eller vid registrerat partnerskap.

Om ni har ett testamente som har upprättats före 1988-01-01 så bör ni se över detta. Arvsrättsbestämmelserna ändras nämligen då, och ert testamente kan därför behöva skrivas om.

Ett testamente kostar endast 738,00 kronor exklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. Det kostar inget extra om det är ett inbördes testamente. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert testamente levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in mannens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  MANNEN (PART 1)

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  KVINNAN (PART 2)

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  Är Ni gift, sambo eller ensamstående? (G/S/E)

  Om Ni är gift eller sambo, önskas då ett inbördes testamente? (Ja/Nej)

  Har Ni tidigare testamente/testamenten? (Ja/Nej)

  Har mannen särkullbarn? (Ja/Nej) Ange i så fall antalet

  Har kvinnan särkullbarn? (Ja/Nej) Ange i så fall antalet

  Om Ni är gift eller sambo, har Ni då gemensamma barn? (Ja/Nej) Ange i så fall antalet

  Om Ni är gift eller sambo, kommer Ni då senare att få gemensamma barn? (Ja/Nej)

  Skall arvet vara enskild egendom? (Ja/Nej)

  Skall i så fall även avkastningen vara enskild? (Ja/Nej)

  Skall arvtagarna i förekommande fall sedermera själva få omvandla enskild egendom till giftorättsgods? (Ja/Nej)

  Önskas testamentsexekutor? (Ja/Nej)

  Vem skall i så fall vara testamentsexekutor? (Advokatbyrån eller annan namngiven person)

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-mail rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande