Servitut

Servitutsavtal är en handling som föreskriver en viss rättighet för ägaren till en fastighet (servitut).

Ett avtal om servitut, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt Er beställning och skriver sedan ut ett avtal om servitut och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert servitutsavtal förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt avtal om servitut och inte bara en blankett eller en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall skriva Ert servitutsavtal, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Helst bör en karta med servitutsområdet markerat bifogas servitutsavtalet när det skickas in till Inskrivningsmyndigheten.

Bevittning av servitutsavtalet erfordras inte.

Båda parterna anses vara beställare av servitutsavtalet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert servitutsavtal, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett servitutsavtal kostar endast 738,00 kronor exklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Inskrivningsmyndighetens avgift för inskrivningen av servitutet tillkommer.

Om Ni vill att vi även ansöker om inskrivning av av servitutet hos Inskrivningsmyndigheten, kostar denna tilläggstjänst ytterligare 369,00 kronor exklusive moms. Beloppet motsvarar en kvarts arbete enligt årets rättshjälpstaxa. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Inskrivningsmyndighetens avgift på 375,00 kronor tillkommer. Vi förmedlar denna avgift till Inskrivningsmyndigheten. Det är frivilligt att ansöka om inskrivning av servitutet, men det bör naturligtvis göras.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert servitutsavtal levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in den härskande fastighetens beeckning. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  DEN HÄRSKANDE FASTIGHETEN

  Den härskande fastighetens beteckning

  Ägarens efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Är säljaren ogift, sambo, gift, skild eller änkeman/änka?

  Ange eventuellt släktskap mellan säljare och köpare

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  DEN TJÄNANDE FASTIGHETEN

  Den tjänande fastighetens beteckning

  Ägarens efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  Ytterligare ägare till den härskande fastigheten

  Ytterligare ägare till den härskande fastigheten

  Ytterligare ägare till den tjänande fastigheten.

  Ytterligare ägare till den tjänande fastigheten

  Engångsersättning för servitutsrättigheten. Ange beloppet

  Skall advokatbyrån även ombesörja den frivilliga inskrivningen av servitutet? (Ja/Nej)

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-mail rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande