Samboavtal

Samboavtal är en handling som för sambor avgör huruvida bodelning av samboegendom enligt sambolagen skall ske vid separation eller dödsfall.

Ett samboavtal, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt Er beställning och skriver sedan ut samboavtalet och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte samboavtalet förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt samboavtal och inte bara en blankett eller en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera samboavtalet, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Genom att skriva ett samboavtal kan man bestämma att bodelning inte skall ske vid en separation eller vid ett dödsfall, eller att bodelning då endast skall ske i begränsad omfattning. Man avtalar således att sambolagen inte skall tillämpas, helt eller delvis. Ett samboavtal medför således rättsverkningar vid såväl separation som dödsfall, beroende på dess innehåll. Ett samboavtal behöver nästan alltid kombineras med ett testamente. Sambor ärver nämligen inte varandra, om det inte finns ett testamente, inte ens om de har gemensamma barn. Ni kan, om Ni så önskar, även beställa ett testamente via vår hemsida www.von.scheele.se.

Båda parterna anses vara beställare av samboavtalet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i samboavtalet, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett samboavtal kostar endast 738,00 kronor exklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Registrering av samboavtalet erfordras ej.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert samboavtal levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in mannens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  MANNEN (PART 1)

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  KVINNAN (PART 2)

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  Är Ni redan sambor? (Ja/Nej)

  När blev Ni isåfall sambor? (Datum)

  När blir Ni annars sambor? (Datum)

  Äger mannen någon bostadsfastighet eller bostadsrätt inköpt för gemensamt bruk? Ange i så fall den officiella beteckningen.

  Äger kvinnan någon bostadsfastighet eller bostadsrätt inköpt för gemensamt bruk? Ange i så fall den officiella beteckningen

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-post rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande