Köpebrev fastighet

Köpebrev avseende fastighet är en handling, genom vilken fastigheten mot betalning byter ägare. I vissa fall kan ett köpeavtal tidigare ha upprättats, men om tillträdet skall ske genast, upprättar man bara ett köpebrev.

Ett köpebrev avseende en fastighet, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut ett köpebrev och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert köpebrev förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt köpebrev och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Ert köpebrev, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Samtliga parter anses vara beställare av köpebrevet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert köpebrev, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett köpebrev avseende en fastighet kostar endast 738,00 kronor exklusive moms, om det beställs via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Om Ni vill att vi även ansöker om lagfart, kostar detta ytterligare 369,00 kronor exklusive moms. Beloppet motsvarar en kvarts arbete enligt årets rättshjälpstaxa. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Lantmäteriets avgift på 825,00 kronor, samt stämpelskatten, tillkommer alltid vid ansökan om lagfart. Det är obligatoriskt att ansöka om lagfart.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert äktenskapsförord levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in säljarens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  SÄLJARE

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Är säljaren ogift, sambo, gift, skild eller änkeman/änka?

  Ange eventuellt släktskap mellan säljare och köpare

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress

  När förvärvade gåvogivaren bostadsrätten?


  SÄLJARENS MAKE, MAKA ELLER SAMBO, OM SÅDAN FINNS ELLER HAR FUNNITS

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress

  Om sambo finns, och om fastigheten utgör gemensam bostad, har sambon då genom anmälan till Inskrivningsmyndigheten fått antecknat att fastigheten är gemensam bostad för dem båda? (Ja/Nej)


  KÖPARE

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  I vilken kommun ligger fastigheten?

  Fastighetens officiella beteckning.

  Köpeskilling (kronor)

  Om det finns någon fastighetsskuld som skall övertagas, ange då beloppet här

  Taxeringsvärde

  Om det finns ett tidigare köpeavtal med villkor som fortfarande skall gälla, ange då datum för detta köpeavtal (ååmmdd)

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-mail rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande