Köpeavtal fastighet

Köpeavtal avseende fastighet är en handling, genom vilken fastigheten mot betalning byter ägare med tillträde vid en senare tidpunkt, då ett köpebrev upprättas. Ett annat namn för köpeavtal är köpekontrakt.

Ett köpeavtal avseende en fastighet, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut ett köpeavtal och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert köpeavtal förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt köpeavtal och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Ert köpeavtal, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns. Observera att ett köpeavtal senare måste kompletteras med ett köpebrev i samband med tillträdet av fastigheten.

Samtliga parter anses vara beställare av köpeavtalet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert köpeavtal, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett köpeavtal avseende en fastighet kostar endast 738,00 kronor exklusive moms, om det beställs via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Senare måste även ett köpebrev upprättas. Detta ingår inte i priset utan måste särskilt beställas. Då tillkommer även kostnader för lagfarten. Om tillträde och betalning skall ske genast, behöver endast ett köpebrev upprättas.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert äktenskapsförord levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in säljarens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  SÄLJARE

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Är säljaren ogift, sambo, gift, skild eller änkeman/änka?

  Ange eventuellt släktskap mellan säljare och köpare

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress

  När förvärvade gåvogivaren bostadsrätten?


  SÄLJARENS MAKE, MAKA ELLER SAMBO, OM SÅDAN FINNS ELLER HAR FUNNITS

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress

  Om sambo finns, och om fastigheten utgör gemensam bostad, har sambon då genom anmälan till Inskrivningsmyndigheten fått antecknat att fastigheten är gemensam bostad för dem båda? (Ja/Nej)


  KÖPARE

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  I vilken kommun ligger fastigheten?

  Fastighetens officiella beteckning

  Köpeskilling (kronor)

  Om det finns någon fastighetsskuld som skall övertagas, ange då beloppet här

  Taxeringsvärde

  Tillträdesdag (ååmmdd)

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-mail rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande