Inkassokostnader

KOSTNADER I SAMBAND MED INKASSO
ELLER HANDRÄCKNING

BORGENÄRENS (FORDRINGSÄGARENS) KOSTNADER Kronor
1. Upprättande av inkassobrev. 180
2. Upprättande av amorteringsplan. 170
3. Avgift för avisering, per styck. 50
4. Upprättande av ansökan om betalningsföreläggande. 380
5. Upprättande av ansökan om handräckning. 420
6. Upprättande av begäran om överlämnande till tingsrätten. 345
7. Upprättande av ansökan om utmätning. 150
8. Ansökningsavgift hos kronofogden för betalningsföreläggande eller handräckning.

300

9. Ansökningsavgift hos kronofogden för utmätning i lön och överskjutande skatt. (Begränsad tillgångsundersökning).

600

10. Ansökningsavgift hos kronofogden för utmätning i lös egendom. (Fullständig tillgångsundersökning). 1.000
11. Avgift för utmätning i fast egendom, beloppet varierar.  
   
   
GÄLDENÄRENS (DEN BETALNINGS-SKYLDIGES) KOSTNADER Kronor
a. Avgift för betalningspåminnelse enligt avtal. 60
b. Upprättande av inkassobrev. 180
c. Upprättande av amorteringsplan. 170
d. Avgift för avisering, per styck. 50
e. Upprättande av ansökan om betalningsföreläggande. 380
f. Upprättande av ansökan om handräckning. 420
g. Upprättande av begäran om överlämnande till tingsrätten. 345
h. Upprättande av ansökan om utmätning. 150
i. Ansökningsavgift hos kronofogden för betalningsföreläggande eller handräckning. 300
j. Ansökningsavgift hos kronofogden för utmätning i lön och överskjutande skatt. (Begränsad tillgångsundersökning).

600

k. Ansökningsavgift hos kronofogden för utmätning i lös egendom. (Fullständig tillgångsundersökning).

1.000

l. Avgift för utmätning i fast egendom, beloppet varierar.  


Arvodesbeloppen inkluderar moms.
Om inkassoärendet lyckas, krävs gäldenären på borgenärens kostnader enligt punkterna nr 1 – 6 och 8 – 11 enligt ovan.

Eventuell avgift för betalningspåminnelse (punkten a) tillfaller borgenären.

Om ärendet medför ytterligare arbete, exempelvis telefonsamtal eller korrespondens med parterna eller kontakt med myndigheter, eller vid fortsatt rättegång, faktureras borgenären för detta arbete enligt gällande rättshjälpstaxa.

 
 Åter till inkassosidan