Fullmakt

Fullmakt är en handling som styrker att man har behörighet att vidtaga en viss rättslig handling.

En fullmakt, upprättad av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt Er beställning och skriver sedan ut en fullmakt och sänder denna till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Er fullmakt förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således en färdig fullmakt och inte bara en blankett eller en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur Er fullmakt skall formuleras, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Samtliga parter anses vara beställare av fullmakten. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om dess innehåll, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande.  Det sker givetvis gratis.

En fullmakt kostar endast 738,00 kronor exklusive moms, om den beställs via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Er fullmakt levererad med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in fullmaktsgivarens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  FULLMAKTSGIVAREN

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  FULLMAKTSTAGAREN (FULLMÄKTIGEN)

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  UPPGIFTER OM RÄTTSHANDLINGEN

  För vilken rättshandling skall fullmakten gälla?

  Gäller det inköp eller försäljning eller något annat?

  Gäller fullmakten en fastighet? (Ja/Nej)

  Ange i så fall fastighetens officiella beteckning här

  Skall fullmakten vara tidsbegränsad? Ange i så fall sista giltighetsdagen. (Datum)

  Övrigt

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-post rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande