Fastighetsförsäljning

Vid en fastighetsöverlåtelse är mäklararvodet normalt 5 procent av köpeskillingen. Om det är en dyr fastighet, kan alltså mäklararvodet bli tämligen högt. Ofta har dessutom mäklaren ett minimiarvode på 25.000 – 30.000 kronor.

I vissa fall, när säljare och köpare själva fått kontakt med varandra, behöver man kanske bara hjälp med att upprätta köpehandlingarna och med att ansöka om lagfart. Då kan det vara mer lönsamt att i stället kontakta en advokat för att få hjälp med dessa åtgärder. En advokat får inte ta provision, utan han skall ta betalt efter skälighet. Vi erbjuder oss att ta hand om Er fastighetsaffär och att upprätta erforderliga förvärvshandlingar. Vi kan också ombesörja att lagfart erhålles.

SÄLJARE

Om Ni är säljare och inte på egen hand har hittat någon köpare, kan vi även åtaga oss att som Ert ombud sälja fastigheten. En mäklare skall representera både säljaren och köparen, men en advokat får bara representera en av parterna. Därför vet våra kunder att vi helhjärtat tillgodoser bara deras intressen. Å andra sidan tar vi betalt även om vi inte lyckas sälja fastigheten, och vi tar alltid betalt för våra utlägg. På detta sätt vet man att man inte behöver betala för andras misslyckade försäljningsförsök utan bara för det arbete och för de utlägg som nedlagts i just det aktuella ärendet. Ni bestämmer själv hur vi skall annonsera ut fastigheten. En annons i tidningen kostar ju en del, och får effekt bara en dag, medan en annons på Internet får effekt så länge som annonsen ligger ute på nätet.
Besök gärna vår annonssida för eftersök av köpare.

KÖPARE

Om Ni är köpare och vill ha hjälp med att hitta en fastighet, kan vi hjälpa till även med detta på motsvarande sätt, exempelvis genom en annons i tidningen eller på Internet.
Besök gärna vår annonssida för fastigheter till salu.

ANNONS
Annonsen får utan kostnad ligga ute på vår egen internetsida så länge som vi har uppdraget att genomföra fastighetsöverlåtelsen.