Dataprogram för jurister

Advokatfirman von Schéele marknadsför följande tillämpningsprogram i Excel.

Vid hämtning måste kalkylprogrammet Excel finnas i datorn.

1. Amorteringsplan.
Amorteringsplan med fast belopp, innefattande amortering och fast ränta samt avgifter. Amorteringsplanen är avsedd för en avbetalningstid på högst 13 månader.
Pris: 1.148 kronor exkl moms.

2. Arbetsgivaravgifter.
Beräkning av arbetsgivaravgifter och upprättande av uppbördsdeklaration. Denna beräkningsblankett är ej längre aktuell.
Pris: 1.913 kronor exkl moms.

3. Arvskifte.
Fördelning av arv och beräkning av arvskifteslikvid.
Pris: 2.296 kronor exkl moms.

4. Bodelning.
Beräkning av bodelningslikvid, fördelat med tillgångar och skulder i olika kolumner.
Pris: 2.296 kronor exkl moms.

5. Giftorättsanspråk.
Beräkning av giftorättsanspråk enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken. Denna beräkningsblankett är ej längre aktuell, sedan arvsskatten avskaffats. Om arvsskatten skulle återinföras, kan den möjligen åter bli aktuell.
Pris: 2.296 kronor exkl moms.

6. Konkursutdelning.
Fördelning av utdelning till oprioriterade fordringsägare.
Pris: 2.296 kronor exkl moms.

7. Konkursredovisning (förvaltningsredogörelse).
Förvaltningsredogörelse, uppdelad på olika förmånsrätter.
Pris: 2.296 kronor exkl moms.

8. Löner.
Enkel sammanställning av löner för högst 4 anställda. Vid fler anställda kan kopia av programmet användas.
Pris: 1.148 kronor exkl moms.

9. Momssammanställning.
Denna blankett används om man har två rörelser i en gemensam enskild firma, då endast en gemensam momsredovisning skall göras. Man kan skattemässigt endast ha en enskild firma. 
Pris: 1.148 kronor exkl moms.

10. Tidkort.
Enkelt tidkort för reseutlägg, tidsspillan och arvode.
Pris: 1.148 kronor exkl moms.

11. Tjänsteresor.
Enkel sammanställning och beräkning av årets tjänsteresor. (Sidan är under uppbyggnad).
Pris: 1.148 kronor exkl moms.

12. Underhållsbidrag (beräkningsprogram).
Beräkning av underhållsbidrag enligt Socialstyrelsens tidigare anvisningar för bidragsförskott. Programmet kan med fördel användas för beräkning av underhåll enligt föräldrabalken.
Pris: 2.296 kronor exkl moms.

13. Underhållsbidrag (frågeblankett).
Blankett, avsedd att sändas till motparten eller motpartsombudet för erhållande av uppgifter för beräkning av underhåll enligt föräldrabalken.
Pris: 382 kronor exkl moms.

14. Underhållsstöd.
Beräkning av underhållsstöd enligt regler gällande från och med 2000-02-01.
Pris: 2.296 kronor exkl moms.

NOTER
Det förutsätts att användaren har kalkylprogrammet Excel installerat i sin dator. Programmen är ej tidsbegränsade utan kan användas år efter år. Säljaren och programkonstruktören ansvarar ej för eventuella felberäkningar eller dyl.

Beställning av ett program kan ske genom insättning av ovanstående belopp på advokatbyråns bankgirokonto 222-2321, med angivande av programmets namn. Beställning kan också ske mot faktura via e-post, brev, telefon eller telefax enligt nedan. Betalning kan också ske via swish 070-537 07 89.

Leverans sker via e-post. Ange aktuell e-postadress.

Tidsbegränsade versioner av respektive program kan till och med 2024-04-01 utan kostnad provköras ”on line” genom att man klickar på den understrukna programrubriken. Detta förutsätter dock att man har kalkylprogrammet Excel installerat i sin dator. Det kostar alltså inget att ladda hem programmen för att prova dem. Efter provtidens slut upphör provprogrammet att fungera.

COPYRIGHT
Advokat Inge von Schéele ©
Snickaregatan 21
571 61  BODAFORS

Mobiltelefon: 070-537 07 89
Telefon: 0380-122 15

E-post: Se i registret (under fliken Kontaktuppgifter) längst till vänster på hemsidans förstasida.

Hemsida: www.von.scheele.se