Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap är en handling, genom vilken giftorättsgodset i ett bestående äktenskap delas mellan makarna, trots att äktenskapsskillnad (skilsmässa) inte skall äga rum.

En bodelningshandling under bestående äktenskap, upprättad av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut en bodelning och sänder denna till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Er bodelning förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således en färdig bodelning och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Er bodelning, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Båda parterna anses vara beställare av bodelningen. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Er bodelning, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

En bodelning under bestående äktenskap kostar endast 738,00 kronor exklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

En kommande bodelning under bestående äktenskap skall redan före upprättandet av bodelningshandlingen registreras hos Skatteverket. En bodelningshandling som upprättas dessförinnan blir ogiltig. Därefter annonserar Skatteverket i tidningen om den kommande bodelningen. Om Ni vill att vi även ombesörjer denna obligatoriska kungörelse, kostar denna tilläggstjänst 369,00 kronor exklusive moms. Beloppet motsvarar en kvarts arbete enligt årets rättshjälpstaxa. Skatteverkets avgift på 275,00 kronor tillkommer alltid när det gäller sådan registrering av bodelning under bestående äktenskap.

Om bodelningen avser en fastighet eller fastighetsandel, och om Ni vill att vi även ansöker om lagfart, kostar denna tilläggsavgift ytterligare 369,00 kronor exklusive moms. Beloppet motsvarar en kvarts arbete enligt årets rättshjälpstaxa. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Inskrivningsmyndighetens avgift på 825,00 kronor tillkommer. Vi förmedlar lagfartskostnaden till Inskrivningsmyndigheten. Det är obligatoriskt att ansöka om lagfart, såvida Ni inte redan tidigare har ägt den fastighet/fastighetsandel som bodelningen avser.

Observera att en fastighet eller en fastighetsandel, som man erhåller genom bodelning under bestående äktenskap, blir giftorättsgods, om inte annat bestäms genom ett äktenskapsförord. Vid en senare äktenskapsskillnad (skilsmässa) kan det därför behövas ytterligare en bodelning av fastigheten/fastighetsandelen. Om Ni önskar erhålla även ett äktenskapsförord, kan ett sådant beställas på vår hemsida.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert bodelningsavtal levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in mannens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

Denna tjänst är under utarbetande och kan ännu ej användas. Ni kan dock kontakta oss per telefon 0380-122 15, så kan vi manuellt hjälpa till med saken. Priset blir då det som anges ovan.