Arvskifte

Arvskifte är en handling, genom vilken behållningen i ett dödsbo skiftas mellan dödsbodelägarna.

En arvskifteshandling, upprättad av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut ett arvskifte och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert arvskifte förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt arvskifte och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Ert arvskifte, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Samtliga dödsbodelägare anses vara beställare av arvskiftet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert arvskifte, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett arvskifte kostar endast 738,00 kronor exklusive moms, om det beställs via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert äktenskapsförord levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in efternamnet. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

Denna tjänst är under utarbetande och kan ännu ej användas. Ni kan dock kontakta oss per telefon 0380-122 15, så kan vi manuellt hjälpa till med saken. Priset blir då det som anges ovan.