Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad är när ett äktenskap upplöses genom en dom. Ett annat ord för äktenskapsskillnad är skilsmässa.

En gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, upprättad av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt Er beställning och skriver sedan ut en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och sänder denna till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Er ansökan om äktenskapsskillnad förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således en färdig ansökan om äktenskapsskillnad och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall skriva Er ansökan om äktenskapsskillnad, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Om makarna har bott ihop någon gång under de senaste 2 åren, är det obligatoriskt med betänketid på minst 6 månader, om någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år eller om någon av dem begär betänketid.

Båda parterna anses vara beställare av ansökan om äktenskapsskillnad. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Er ansökan om äktenskapsskillnad, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

I samband med en äktenskapsskillnad skall man även göra en bodelning avseende makarnas giftorättsgods. Detta behöver man inte särskilt ansöka om. Färdiga blanketter för bodelning finns inte. Vi hjälper Er gärna även med bodelningen.

En ansökan om äktenskapsskillnad, inklusive vår handläggning av målet hos tingsrätten, kostar endast 1.107,00 kronor exklusive moms vid direktdom (snabbskilsmässa) och 1.476 kronor exklusive moms vid dom efter betänketid vid beställning via Internet. Beloppen motsvarar 45 minuters arbete respektive en timmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Tingsrättens avgift på 900,00 kronor tillkommer alltid vid en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Er ansökan om äktenskapsskillnad levererad med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in mannens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  MANNEN (PART 1)

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  KVINNAN (PART 2)

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  Har Ni levt ihop någon gång under de senaste 2 åren? (Ja/Nej)

  Finns hemmavarande gemensamma barn eller hemmavarande särkullbarn under 16 år? (Ja/Nej)

  Önskas i annat fall betänketid på minst 6 månader? (Ja/Nej)

  Skall den juridiska vårdnaden om barnen (under 18 år) vara gemensam? (Ja/Nej). (Förväxla ej detta med barnens boende)

  Barn 1: Om förordnade om barnets boende önskas, ange barnets personnummer och boförälder. (Exempel: ååmmdd-xxxx, bor hos hustrun)

  Barn 1: Om vårdnaden ej skall vara gemensam, ange barnets personnummer och juridiska vårdnadshavare.(Exempel: ååmmdd-xxxx, hustrun vårdnadshavare)

  Barn 2: Om förordnade om barnets boende önskas, ange barnets personnummer och boförälder. (Exempel: ååmmdd-xxxx, bor hos hustrun)

  Barn 2: Om vårdnaden ej skall vara gemensam, ange barnets personnummer och juridiska vårdnadshavare.(Exempel: ååmmdd-xxxx, hustrun vårdnadshavare)

  Barn 3: Om förordnade om barnets boende önskas, ange barnets personnummer och boförälder. (Exempel: ååmmdd-xxxx, bor hos hustrun)

  Barn 3: Om vårdnaden ej skall vara gemensam, ange barnets personnummer och juridiska vårdnadshavare.(Exempel: ååmmdd-xxxx, hustrun vårdnadshavare)

  Barn 4: Om förordnade om barnets boende önskas, ange barnets personnummer och boförälder. (Exempel: ååmmdd-xxxx, bor hos hustrun)

  Barn 4: Om vårdnaden ej skall vara gemensam, ange barnets personnummer och juridiska vårdnadshavare.(Exempel: ååmmdd-xxxx, hustrun vårdnadshavare)

  Om förordnande om rätten att bo kvar i hemmet till dess bodelning ägt rum önskas, ange vem som skall ha den rätten. (Mannen/hustrun)

  Önskas även hjälp med den obligatoriska skriftliga bodelningen? (Ja/Nej)

  Skall advokatbyrån vara ombud för mannen eller för hustrun? Välj en av dessa. (Mannen/Hustrun)

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-post rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande