Advokatfirman von Schéele

inge_revisited

Advokatbyråns inriktning är allmän.

Vi sysslar alltså med vardagsjuridik för privatpersoner, företagare och företag.

Här är några exempel på uppdragstyper som vi åtager oss:

•  Brottmål med uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare
•  Familjerätt och övrig civilrätt med tvister
•  Uppdrag som offentligt biträde i mål om LVU, LVM och LPT
•  Likvidationer
•  Fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser
  Affärsjuridik och avtalsrätt
•  Asyl, uppehållstillstånd och övrig invandrarrätt
•  Samboavtal, äktenskapsförord och bodelningar
•  Gåvorätt
  Arvsrätt, arvskiften och testamenten
• 
 Bouppteckningar, boutredningar och dödsboförvaltningar
•  Inkassouppdrag

Vi tillhandahåller även Internettjänster för upprättande av handlingar för arvskifte, bodelning, framtidsfullmakt, fullmakt, gåvobrev, inkasso, köpeavtal, köpebrev, samboavtal, servitut, skuldebrev (revers), testamente, underhållsavtal, äktenskapsförord och äktenskapsskillnad (skilsmässa).

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1982