Skuldebrev

Skuldebrev är en handling som tjänar som bevis på att en skuld föreligger. Ett annat ord för skuldebrev är revers.

Ett skuldebrev, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt Er beställning och skriver sedan ut ett skuldebrev och sänder det till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert skuldebrev förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt skuldebrev och inte bara en blankett eller en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall skriva Ert skuldebrev, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Båda parterna anses vara beställare av skuldebrevet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert skuldebrev, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett skuldebrev kostar endast 690,00 kronor exklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter sker kostnadsfritt. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert skuldebrev levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in betalningsmottagarens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

BORGENÄR (BETALNINGSMOTTAGARE)

Efternamn

Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

Personnummer eller org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Gatuadress eller boxadress

Postnummer (xxx xx)

Postadress (ort)

Telefon - Bostad

Telefon - Arbete

E-postadress

PlusGiro

Bankgiro

Bank och bankkontonummer


GÄLDENÄR (BETALARE)

Efternamn

Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

Personnummer eller org,nr (xxxxxx-xxxx)

Gatuadress eller boxadress

Postnummer (xxx xx)

Postadress (ort)

Telefon - Bostad

Telefon - Arbete

E-postadress


UPPGIFTER OM SKULDEN

Kapitalbelopp (fordringsbelopp)

Räntesats

Vad avser skulden?

Engångsbetalning eller avbetalning?

Förfallodag/förfallodagar

Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-mail rekommenderas, om skrivare finns


BESTÄLLARE

Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ditt meddelande

pijama takım