Inkasso

Inkasso innebär att man på rättslig väg kräver in en fordran.

Att anlita ett inkassoföretag för inkasso innebär ofta onödiga kostnader i form av årliga abonnemangsavgifter, som måste betalas även om man endast utnyttjar inkassobyrån i ringa omfattning. Varför inte i stället anlita en advokat på en advokatbyrå och endast betala för de tjänster som utnyttjas? Vi har lång erfarenhet av inkasso med mycket goda resultat, och vi tar personligt ansvar för varje ärende.

Ett uppdrag avseende inkasso kan man enklast, snabbast och billigast lämna till oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall skriva, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

De kostnader som gäldenären kan åläggas att betala till Er, samt Era egna kostnader, framgår om Ni klickar på länken inkassokostnader.

En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in betalningsmottagarens namn och eventuellt firmanamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

BORGENÄR (Betalningsmottagaren)

Betalningsmottagarens namn och firmanamn

Personnummer eller org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Gatuadress eller boxadress

Postnummer (xxx xx)

Postadress (ort)

Telefon - Bostad

Telefon - Arbete

E-postadress

PlusGiro

BankGiro


GÄLDENÄR (Betalaren)

Betalarens namn och firmanamn

Personnummer eller org.nummer (xxxxxx-xxxx)

Gatuadress eller boxadress

Postnummer (xxx xx)

Postadress (ort)

Kommun

Telefon - Bostad

Telefon - Arbete

E-postadress


FAKTURA

Fakturadag

Förfallodag

Fakturanummer

Fakturabelopp inkl moms

Vad avser fakturan?

Grund för ränta

Räntesats (normalt ref.räntan + 8%)

Grund för ev. högre ränta än ref.räntan+8%

Har påminnelse utsänts?

Föreligger avtal om påminnelseavgift?


BESTÄLLARE

Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ditt meddelande

pijama takım