Dataprogram för jurister

Advokatfirman von Schéele marknadsför följande tillämpningsprogram i Excel.

Vid hämtning måste kalkylprogrammet Excel finnas i datorn.

1. Amorteringsplan.
Amorteringsplan med fast belopp, innefattande amortering och fast ränta samt avgifter. Amorteringsplanen är avsedd för en avbetalningstid på högst 13 månader.
Pris: 790 kronor inkl. moms (632 kronor exkl moms).

2. Arbetsgivaravgifter.
Beräkning av arbetsgivaravgifter och upprättande av uppbördsdeklaration.
Pris: 1.490 kronor inkl moms (1.192 kronor exkl moms).

3. Arvskifte.
Fördelning av arv och beräkning av arvskifteslikvid.
Pris: 1.990 kronor inkl moms (1.592 kronor exkl moms).

4. Bodelning.
Beräkning av bodelningslikvid, fördelat med tillgångar och skulder i olika kolumner.
Pris: 1.990 kronor inkl moms (1.592 kronor exkl moms).

5. Giftorättsanspråk.
Beräkning av giftorättsanspråk enligt 12 kap 2 § äktenskapsbalken.
Pris: 1.290 kronor inkl moms (1.032 kronor exkl moms).

6. Konkursutdelning.
Fördelning av utdelning till oprioriterade fordringsägare.
Pris: 1.290 kronor inkl moms (1.032 kronor exkl moms).

7. Konkursredovisning (förvaltningsredogörelse)
Förvaltningsredogörelse, uppdelad på olika förmånsrätter.
Pris: 1.290 kronor inkl moms (1.032 kronor exkl moms).

8. Löner.
Enkel sammanställning av löner för högst 4 anställda. Vid fler anställda kan kopia av programmet användas.
Pris: 790 kronor inkl moms (632 kronor exkl moms).

9. Skattedeklaration.
Blankett för skattedeklaration. Blanketten ersätter ej originalblanketten utan är endast ett hjälpmedel för att räkna ut beloppen, som sedan kan överföras manuellt till originalblanketten.
Pris: 790 kronor inkl moms (632 kronor exkl moms).

10. Tidkort.
Enkelt tidkort för reseutlägg, tidsspillan och arvode.
Pris: 490 kronor inkl moms (392 kronor exkl moms).

11. Tjänsteresor.
Enkel sammanställning och beräkning av årets tjänsteresor. (Sidan är under uppbyggnad).
Pris: 490 kronor inkl moms (392 kronor exkl moms).

12. Underhållsbidrag (beräkningsprogram).
Beräkning av underhållsbidrag enligt Socialstyrelsens tidigare anvisningar för bidragsförskott. Programmet kan med fördel användas för beräkning av underhåll enligt föräldrabalken.
Pris: 1.990 kronor inkl moms (1.592 kronor exkl moms).

13. Underhållsbidrag (frågeblankett).
Blankett, avsedd att sändas till motparten eller motpartsombudet för erhållande av uppgifter för beräkning av underhåll enligt föräldrabalken.
Pris: 90 kronor inkl moms (72 kronor exkl moms).

14. Underhållsstöd.
Beräkning av underhållsstöd enligt regler gällande från och med 2000-02-01.
Pris: 1.290 kronor inkl moms (1.032 kronor exkl moms).

Det förutsätts att användaren har kalkylprogrammet Excel installerat i sin dator. Programmen är ej tidsbegränsade utan kan användas år efter år. Säljaren och programkonstruktören ansvarar ej för eventuella felberäkningar eller dyl.

Beställning kan ske genom insättning av ovanstående belopp på advokatbyråns bankgirokonto 222-2321, med angivande av programmets namn. Beställning kan också ske mot faktura via e-post, brev, telefon eller telefax enligt nedan.

Helst sker leverans via e-post. Ange i så fall aktuell e-postadress. Annars sker leverans per CD-skiva. Ange önskat leveranssätt.

Tidsbegränsade versioner av respektive program kan till och med 2019-07-01 utan kostnad provköras ”on line” genom att man klickar på den understrukna programrubriken. Detta förutsätter dock att man har kalkylprogrammet Excel installerat i sin dator. Det kostar alltså inget att ladda hem programmen för att prova dem.

COPYRIGHT

Advokat Inge von Schéele ©
Snickaregatan 21
571 61  BODAFORS

Telefon: 0380-122 15 arb, 0380-37 07 89 bost
Mobiltelefon: 070-537 07 89
Telefax: 0380-193 43
E-post: Se i registret (under fliken Kontaktuppgifter) längst till vänster på hemsidans förstasida
Hemsida: www.von.scheele.se

pijama takım