Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap är en handling, genom vilken giftorättsgodset i ett bestående äktenskap delas mellan makarna, trots att äktenskapsskillnad (skilsmässa) inte skall äga rum.

En bodelningshandling under bestående äktenskap, upprättad av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut en bodelning och sänder denna till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Er bodelning förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således en färdig bodelning och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Er bodelning, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Båda parterna anses vara beställare av bodelningen. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Er bodelning, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

En bodelning under bestående äktenskap skall redan före upprättandet av bodelningshandlingen registreras hos Skatteverket. En bodelningshandling som upprättas dessförinnan blir ogiltig. Därefter annonserar Skatteverket i tidningen om den kommande bodelningen. Vi ombesörjer utan extra kostnad en sådan ansökan om registrering, eftersom vi vill tillförsäkra oss att bodelningsavtalet blir giltigt.

En bodelning under bestående äktenskap, inklusive arbetet med registreringen hos Skatteverket, kostar endast 679,50 kronor exklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. Skatteverkets avgift på 275,00 kronor tillkommer alltid när det gäller registrering av bodelning under bestående äktenskap. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter sker kostnadsfritt. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert äktenskapsförord levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in mannens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

Denna tjänst är under utarbetande och kan ännu ej användas. Ni kan dock kontakta oss per telefon 0380-122 15, så kan vi manuellt hjälpa till med saken. Priset blir då det som anges ovan.

pijama takım